BỘ SƯU TẬP GIƯỜNG MASSAGE THÔNG MINH LIBERMART 

SMART BEB 150

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,5M X DÀI 2,4M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 26 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 22 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH,hcm

SMART BEB 150

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,5M X DÀI 2,4M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 26 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 22 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 151

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,75M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 23,5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI l 20,5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 151

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,75M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 23,5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 20,5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 134

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,35M X DÀI 2,3M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 19 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 15 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 135

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,35M X DÀI 2,3M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 18 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 14 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 152

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,75M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 23 TRIỆU => KHUYẾN MÃI l 20 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 153

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,25M X DÀI 2,3M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 21 TRIỆU => KHUYẾN MÃI l 18 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 131

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,25M X DÀI 2,3M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 16 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 13 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 131

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,25M X DÀI 2,3M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 16 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 13 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 102

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,6M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 18 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 97

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,75M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 18 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED G126

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,5M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 24 TRIỆU => KHUYẾN MÃI l 20 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 125

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22.5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 18,5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 92

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 21.5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI l 18,5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 103

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22,5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 18,5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 105

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 23 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 19 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 104

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22,5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 18,5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 106

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,2M X DÀI 2,3M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 16 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 12 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ: 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 96

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,25M X DÀI 2,3M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 15 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 11 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 115

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,5M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 18 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 92

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22.5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI l 18,5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 58

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 18 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BEB 58

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,5M X DÀI 2,75M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22,5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 18,5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 75

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,2M X DÀI 2,3M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 14.5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 10.5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 76

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,2M X DÀI 2,3M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 14.5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 10.5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 95

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22 TRIỆU => KHUYẾN MÃI l 18 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 36

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 18 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 74

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,2M X DÀI 2,4M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 16,5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 12.5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 154

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 21.5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI l 18,5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 93

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,25M X DÀI 2,4M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 18 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 14 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 114

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,25M X DÀI 2,45M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 16,5 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 12,5 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 113

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 22 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 18 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 94

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,7M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 23 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 19 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 110

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,75M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 23 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 19 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

SMART BED 112

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,4M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

12 CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH..........

GIÁ : 21 TRIỆU => KHUYẾN MÃI 17 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

giong massage 1

SMART BED 109

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,35M X DÀI 2,45M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH

GIÁ : 18 TRIỆU => KHUYẾN MÃI l 14 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH

giong thong minh 2

SMART BED 110

KÍCH THƯỚC : NGANG 2,45M X DÀI 2,75M

CHẤT LIỆU: DA THÁI LAN, DA MÃ LAI

CHỨC NĂNG: MASSAGE, LOA BLUETOOTH

GIÁ : 23 TRIỆU => KHUYẾN MÃI l 19 TRIỆU

LIÊN HỆ THỬ : 0977899303

ĐC: 765/56A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, F26, BÌNH THẠNH